vpp- Bìa còng 5cm F4 2 măt xanh ( Ageless ) – Ring binder (5f)