Cà phê sữa NesCafe Đậm đà hài hòa 3 trong 1 túi 782g (46 gói)