Cat6 Patchcord/dây nhảy Cat6 AMP

Cat6 Patchcord/dây nhảy Cat6 AMP

Cáp đấu nhảy Category 6 AMP (độ dài: 1m, 1.5m, 2m, 3m) vượt tất cả các hiệu suất yêu cầu của cáp Category 6 như: Gigabit Ethernet, 100Base-Tx, 155 Mbp
Danh mục:

Mô tả

Cat6 Patchcord / Dây nhảy Cat6 AMP

Part Number Descriptions
1933885-7 AMP Category 6A Cable Assembly, shielded, RJ45-RJ45, SL, 7Ft, White
(C/A CAT6A WHT MP8P TRANS SL BOOT 7FT.) – 2 mét
1-1933885-0 AMP Category 6A Cable Assembly, shielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft, White
(C/A CAT6A WHT MP8P TRANS SL BOOT 10FT.) – 3 mét
1859247-5 AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 5Ft, Blue
(C/A CAT6 BLUE MP8P TRANS SL BOOT 5FT) – 1,5 mét
1859247-7 AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 7Ft, Blue
(C/A CAT6 BLUE MP8P TRANS SL BOOT 7FT.) – 2 mét
1-1859247-0 AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft, Blue
(C/A CAT6 BLUE MP8P TRANS SL BOOT 10FT.) – 3 mét
1859249-5 AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 5Ft, Red
(C/A CAT6 RED MP8P TRANS SL BOOT 5FT.) – 1,5 mét
1-1859249-0 AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft, Red
(C/A CAT6 RED MP8P TRANS SL BOOT 10FT.) – 3 mét
1859251-5 AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 5Ft, Yellow
(C/A CAT6 YELLOW MP8P TRANS SL BOOT 5FT.) – 1,5 mét
1-1859251-0 AMP Category 6 Cable Assembly, Unshielded, RJ45-RJ45, SL, 10Ft, Yellow
(C/A CAT6 YELLOW MP8P TRANS SL BOOT 10FT.) – 3 mét