Đế hộp cho mặt nạ Faceplate COMMSCOPE/AMP

Đế hộp cho mặt nạ Faceplate COMMSCOPE/AMP

Hộp đế dùng cho mặt nạ Faceplate COMMSCOPE/AMP – COMMSCOPE/AMP Surface Box for US Style Faceplate, Almond. – Hàng chính hãng COMMSCOPE/AMP.

Danh mục:

Mô tả

Hộp đế dùng cho mặt nạ Faceplate COMMSCOPE/AMP
–       COMMSCOPE Surface Box for US Style Faceplate, Almond.
–       Hàng chính hãng COMMSCOPE/AMP.