Cisco C9300-24P-E

Cisco C9300-24P-E

C9300-24P-E Catalyst 9300 24-port modular uplinks PoE+ 445W, Network Essentials. Hàng chính hãng bảo hành 12 – 60 tháng, đầy đủ CO, CQ do Cisco Việt Nam cấp.
Danh mục:

Mô tả

Thiết bị mạng Switch Cisco C9300-24P-E

Mã sản phẩm C9300-24P-E
Product Description Catalyst 9300 24-port PoE+ 445W, Network Essentials
Total 10/100/1000 or Multigigabit copper ports 24 POE+
Default AC power supply 715W AC
Available PoE power 445W
Dimensions (H x W x D) 1.73 x 17.5 x 17.5 Inches
Weight 16.33 Pounds

Network Module Uplink mở rộng cho Cisco C9300-24P-E

Product number Description
C9300-NM-4G 9300 Series 4x 1G Network Module
C9300-NM-4G= Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module, spare
C9300-NM-8X 9300 Series 8x 10G Network Module
C9300-NM-8X= Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare
C9300-NM-2Q 9300 Series 2x 40G Network Module
C9300-NM-2Q= Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module, spare
C9300-NM-2Y Catalyst 9300 2 x 25G Network Module
C9300-NM-2Y= Catalyst 9300 2 x 25G Network Module, spare
C9300-NM-4M Catalyst 9300 4 x MGig Network Module, spare
C9300-NM-4M= Catalyst 9300 4 x MGig Network Module, spare

Stacking cables cho Switch Cisco C9300-24P-E

Product Number Product Description
STACK-T1-50CM 50CM Type 3 Stacking Cable
STACK-T1-50CM= 50CM Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T1-1M 1M Type 3 Stacking Cable
STACK-T1-1M= 1M Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T1-3M 3M Type 3 Stacking Cable
STACK-T1-3M= 3M Type 3 Stacking Cable, spare

Power nguồn cho Switch Cisco C9300-24P-E

Product Number Product Description
PWR-C1-715WAC= 715WAC power supply spare
PWR-C1-715WAC-P= 715WAC Platinum-rated power supply spare