Cisco C9300-48UXM-E

Cisco C9300-48UXM-E

C9300-48UXM-E Catalyst 9300 48-port modular uplinks 2.5G (12 mGig) UPOE 490W, Network Essentials. Hàng chính hãng bảo hành 12 – 60 tháng, đầy đủ CO, CQ do Cisco Việt Nam cấp.
Danh mục:

Mô tả

Thiết bị mạng Switch Cisco C9300-48UXM-E

Mã sản phẩm C9300-48UXM-E
Product Description Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Essentials
Total 10/100/1000 or Multigigabit copper ports 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE
Default AC power supply 1100W AC
Available PoE power 490W
Dimensions (H x W x D) 1.73 x 17.5 x 18.5 Inches ( 4.4 x 44.5 x 47.0 cm)
Weight 9.34 Kilograms (20.50 Pounds)

Network modules cho Switch Cisco C9300-48UXM-E

Product number Product description
C9300-NM-4G Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module
C9300-NM-4G= Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module, spare
C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module
C9300-NM-8X= Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module, spare
C9300-NM-2Q Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module
C9300-NM-2Q= Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module, spare
C9300-NM-2Y Catalyst 9300 2 x 25G Network Module
C9300-NM-2Y= Catalyst 9300 2 x 25G Network Module, spare
C9300-NM-4M Catalyst 9300 4 x mGig Network Module
C9300-NM-4M= Catalyst 9300 4 x mGig Network Module, spare

Stacking cables cho Switch Cisco C9300-48UXM-E

Product Number Product Description
STACK-T1-50CM 50CM Type 3 Stacking Cable
STACK-T1-50CM= 50CM Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T1-1M 1M Type 3 Stacking Cable
STACK-T1-1M= 1M Type 3 Stacking Cable, spare
STACK-T1-3M 3M Type 3 Stacking Cable
STACK-T1-3M= 3M Type 3 Stacking Cable, spare

Power nguồn cho Switch Cisco C9300-48UXM-E

Product Number Product Description
PWR-C1-1100WAC-P= 1100WAC Platinum-rated power supply spare
PWR-C1-1100WAC= 1100WAC power supply spare