Dao rọc giấy đại + lưỡi dao 0.5 x 18 x 100mm Deli – 2068