Dây nhày quang-Patch cord SC Multi-mode OM2 Dintek 1m (2105-02013)

Dây nhày quang-Patch cord SC Multi-mode OM2 Dintek 1m (2105-02013)

Dây nhảy quang-patch cord SC Multi-mode OM2 50/125µm DINTEK 1 mét (2105-02013) Fiber pigtail 50/125um, Multi-mode OM2, simplex, SC, 1M, DINTEK, Taiwan

Mô tả

Dây nhảy quang Fiber patch cord SC Multi-mode OM2 50/125µm DINTEK 1 mét (2105-02013)

-Fiber patch cord: OM2 (50/125µm).

-Fiber Count: Simplex.

-Polish: PC.

-Connector Type: SC.

-Length: 1m.

-Jacket: PVC.

-Made in Taiwan.