Dụng cụ nhấn cáp Dintek Punch down tool (6103-01001)

Dụng cụ nhấn cáp Dintek Punch down tool (6103-01001)

Dụng cụ nhấn cáp Dintek Punch down tool (6103-01001) Punch down tool – dụng cụ nhấn cáp vào patch panel & Keystone Jack

Danh mục:

Mô tả

Dụng cụ nhấn cáp Dintek Punch down tool (6103-01001)

–         Punch down tool – dụng cụ nhấn cáp vào patch panel và Keystone Jack.