Patch panel 24 Port Dintek CAT6A 19″ (1406-00010)

Patch panel 24 Port Dintek CAT6A 19″ (1406-00010)

Patch panel 24 Port Dintek CAT6A 19″ (1406-00010) Patch panel 24 Port, CAT.6A, 19″ rack mount, dạng tháo lắp cho từng port, bao gồm 24 ổ cắm Cat.6A và kệ cố định cho 24 sợi cáp mạng Cat.6A

Danh mục:

Mô tả

Patch panel 24 Port Dintek CAT.6A 19 inch (1406-00010)

–         Patch panel 24 Port, CAT.6A, 19′ rack mount, dạng tháo lắp cho từng port, bao gồm 24 ổ cắm Cat.6A và kệ cố định cho 24 sợi cáp mạng Cat.6A

–         Sản xuất tại Taiwan.