Hộp đựng giấy ghi chú HY6710A (không gồm giấy ghi chú)