Tùy chọn FAN cho Server Dell

Tùy chọn FAN cho Server Dell

Tản Nhiệt Heat Sink for R740/R740XD,125W or lower CPU (low profile, low cost), CK. Dành cho máy chủ Dell.

Danh mục:

Mô tả

Tản nhiệt Heatsink for R740/R740XD 125W

Tản nhiệt R740, không gồm FANHeat Sink for R740/R740XD,125W or lower CPU (low profile, low cost),CK                   640,000
FAN R740, 1 bộ 2 cái, nâng cấp 2CPU phải gắn thêm 1 bộ (2xFAN)2pc Fan Module (Kit)                   390,000
Tản nhiệt R640, không gồm FANHeat sink for PowerEdge R640 for CPUs up to 165W,CK                   640,000
FAN R640, 1 bộ 1 cái, nâng cấp 2CPU phải gắn thêm 3 cáiStandard Fan for R640,CK                   250,000
Tản nhiệt R440, bao gồm FANCustomer Kit,Thermal,CPU2,1U,R440,Asia Pacific And China                1,210,000
Tản nhiệt R540, bao gồm FANKit – Heat Sink for 2nd CPU, x8/x12 Chassis, R540                1,210,000
Tản nhiệt T440/T640Heat sink for PowerEdge T640/T440 for CPUs up to 165W,CK                   800,000