Tùy chọn RAM cho Server Dell

Tùy chọn RAM cho Server Dell

Ram 8GB UDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width, Customer Install. Dành cho máy chủ Dell.

Danh mục:

Mô tả

Tùy chọn Ram Cho Máy Chủ Server Dell PowerEdge

RAM for Server Dell PowerEdge
RAMFor 1S 13G8GB UDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width, Customer Install                5,213,000
For 1S 13G16GB UDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width, Customer Install              11,846,900
For 2S 14G8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK                5,200,000
16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK                9,113,000
32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK              18,174,000
64GB LRDIMM, 2666MT/s, Quad Rank,CK              36,231,000