Tùy chọn RAM cho Server Dell

Tùy chọn RAM cho Server Dell

Ram 8GB UDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width, Customer Install. Dành cho máy chủ Dell.

Danh mục:

Mô tả

Tùy chọn Ram Cho Máy Chủ Server Dell PowerEdge

RAM for Server Dell PowerEdge
RAM For 1S 13G 8GB UDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width, Customer Install                 5,213,000
For 1S 13G 16GB UDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width, Customer Install               11,846,900
For 2S 14G 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK                 5,200,000
16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK                 9,113,000
32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK               18,174,000
64GB LRDIMM, 2666MT/s, Quad Rank,CK               36,231,000