vpp- Bìa còng 5cm F4 1 măt thiên long – Ring binder (5f)