vpp- Bìa nhựa màu phân trang 24 số – Plastic Page divice 24