vpp- Bút long kim đen (Uni-ball eye UB150) – Uni-ball eye UB 150(black)