vpp- Bút bi Thiên Long (đỏ) – Ball- point pen(red)