vpp-Mực lông bảng màu đỏ – Refill ink for whiteboard marker red