Bao Thư Toppoint Giấy Thơm Có Keo 10.8 x 23.5cm-Hồng (20 Cái)