Bìa còng ống Kingjim 3515 (15cmx1500 tờ) – có phân trang