Cáp quang Alantek đa mode 4-core Indoor (306-553004-Y0LS)

Cáp quang Alantek đa mode 4-core Indoor (306-553004-Y0LS)

Cáp quang Alantek đa mode 4-core Indoor (306-553004-Y0LS) – Cáp quang đa mode (OM2) Alantek 306-553004-Y0LS vỏ chống cháy LSZH, Indoor.

Mô tả

Cáp quang Alantek đa mode 4-core Indoor (306-553004-Y0LS)

– Cáp quang đa mode (OM2) Alantek 306-553004-Y0LS vỏ chống cháy LSZH, Indoor.

– Alantek Fiber Optical Tight Buffer M-Mode 50/125 (OM 2) Indoor Riser, 4 core, LSZH Jacket.

– Đơn vị: 1 mét.

– Sản xuất tại Trung Quốc.