Card Raid Server IBM

Card Raid Server IBM

46M0829 ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller
Danh mục:

Mô tả

Card Raid dành cho máy chủ Server IBM

Link kiểm tra sự tương thích của Card Raid với máy chủ IBM Server : Check here

46M0832 ServeRAID M1000 Series Advance Feature Key
81Y4542 ServeRAID M1100 Series Zero Cache/RAID 5 Upgrade for IBM System x
46M0930 ServeRAID M5000 Series Advance Feature Key
46M0829 ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller
81Y4484 ServeRAID M5100 Series 512MB Cache/RAID 5 Upgrade for IBM System x
81Y4487 ServeRAID M5100 Series 512MB Flash/RAID 5 Upgrade for IBM System x
81Y4508 ServeRAID M5100 Series Battery Kit for IBM System x
81Y4546 ServeRAID M5100 Series RAID 6 Upgrade for IBM Systemx
81Y4559 ServeRAID M5100 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade for IBM System x
81Y4448 ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller for IBM System x
81Y4481 ServeRAID M5110 SAS/SATA Controller for IBM System x