Card Raid Server IBM

Card Raid Server IBM

46M0829 ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller
Danh mục:

Mô tả

Card Raid dành cho máy chủ Server IBM

Link kiểm tra sự tương thích của Card Raid với máy chủ IBM Server : Check here

46M0832ServeRAID M1000 Series Advance Feature Key
81Y4542ServeRAID M1100 Series Zero Cache/RAID 5 Upgrade for IBM System x
46M0930ServeRAID M5000 Series Advance Feature Key
46M0829ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller
81Y4484ServeRAID M5100 Series 512MB Cache/RAID 5 Upgrade for IBM System x
81Y4487ServeRAID M5100 Series 512MB Flash/RAID 5 Upgrade for IBM System x
81Y4508ServeRAID M5100 Series Battery Kit for IBM System x
81Y4546ServeRAID M5100 Series RAID 6 Upgrade for IBM Systemx
81Y4559ServeRAID M5100 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade for IBM System x
81Y4448ServeRAID M1115 SAS/SATA Controller for IBM System x
81Y4481ServeRAID M5110 SAS/SATA Controller for IBM System x