Dlink SFP DEM-311GT

Dlink SFP DEM-311GT

SFP Transceiver – Multi-Mode Fiber – Dùng với cáp quang Multi-Mode 50/125µm hoặc 62.5/125µm. Chiều dài cáp tối đa 550m, bước sóng 850nm – Chuẩn 802.3z 1000BASE-LX(1Gbps), kết nối quang theo chẩn LC. – Module cho Switch DES-1228, DES-1252, DES-3526,

Danh mục:

Mô tả

Thiết bị mạng Module Fiber SFP D-LINK DEM-311GT

SFP Transceiver – Multi-Mode Fiber
– Dùng với cáp quang Multi-Mode 50/125µm hoặc 62.5/125µm. Chiều dài cáp tối đa 550m, bước sóng 850nm
– Chuẩn 802.3z 1000BASE-LX(1Gbps), kết nối quang theo chẩn LC.
– Module cho Switch DES-1228, DES-1252, DES-3526, DES-3828, DGS-1224T