Dụng cụ nhấn cáp 5 đôi Dintek Punch down tool 5 pair (6103-04001)

Dụng cụ nhấn cáp 5 đôi Dintek Punch down tool 5 pair (6103-04001)

Dụng cụ nhấn cáp 5 đôi Dintek Punch down tool 5-pair (6103-04001) Punch down tool 5 pair – dụng cụ nhấn cáp 1 lúc 5 đối vào patch panel

Danh mục:

Mô tả

Dụng cụ nhấn cáp 5 đôi Dintek Punch down tool 5 pair (6103-04001)

–         Punch down tool 5 pair – dụng cụ nhấn cáp 1 lúc 5 đôi vào patch panel