Hộp cáp, tủ cáp

Hộp cáp, tủ cáp

Hộp cáp, tủ cáp các loại: HỘP CÁP 20×2 HỘP CÁP 30×2 HỘP CÁP 50×2 HỘP CÁP 100×2 HỘP CÁP 200×2 HỘP CÁP 300×2 TỦ CÁP 100×2 TỦ CÁP 200×2 TỦ CÁP 300×2 TỦ CÁP 400×2 TỦ CÁP 600×2 TỦ CÁP 1200×2 TỦ CÁP 1600×2 TỦ CÁP 2400×2

Danh mục:

Mô tả

HỘP CÁP, TỦ CÁP CÁC LOẠI

HỘP CÁP 20×2 Vỏ tủ ,hộp : Việt Nam;Phiến KH23 : China)
HỘP CÁP 30×2
HỘP CÁP 50×2
HỘP CÁP 100×2
HỘP CÁP 200×2
HỘP CÁP 300×2
TỦ CÁP 100×2
TỦ CÁP 200×2
TỦ CÁP 300×2
TỦ CÁP 400×2
TỦ CÁP 600×2
TỦ CÁP 1200×2
TỦ CÁP 1600×2
TỦ CÁP 2400×2