Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER SPEED

Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER SPEED

Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER SPEED Thiết bị test tốc độ cáp mạng, cáp điện thoại, sử dụng cho đầu nối RJ45, RJ12 và RJ11.

Danh mục:

Mô tả

Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER SPEED

–       Thiết bị test tốc độ cáp mạng, cáp điện thoại, sử dụng cho đầu nối RJ45, RJ12 và RJ11.

–       Điều chỉnh được tốc độ test.