Máy Test cáp mạng, điện thoại HD-LINK HD-TESTER

Máy Test cáp mạng, điện thoại HD-LINK HD-TESTER

Máy Test cáp mạng, điện thoại HD-LINK HD-TESTER Thiết bị test cáp mạng và điện thoại, sử dụng cho đầu nối RJ45 và RJ11.

Danh mục:

Mô tả

Máy Test cáp mạng, điện thoại HD-LINK HD-TESTER

–       Thiết bị test cáp mạng và điện thoại, sử dụng cho đầu nối RJ45 và RJ11.