Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER USB

Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER USB

Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER USB Thiết bị test cáp mạng và cáp USB, sử dụng cho đầu nối RJ45 và USB.

Danh mục:

Mô tả

Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER USB

–       Thiết bị test cáp mạng và cáp USB, sử dụng cho đầu nối RJ45 và USB.

–       Test cáp USB A to A và A to B (Cáp máy in…)