Màn chiếu 3 chân Tripod Dalite

Màn chiếu 3 chân Tripod Dalite

Màn chiếu 3 chân Tripod Dalite TRIPOD DALITE (60’’ x 60’’) 1:1 TRIPOD DALITE (70’’ x 70’’) 1:1 TRIPOD DALITE (84” x 63”) 4:3 TRIPOD DALITE (84” x 84”) 1:1 TRIPOD DALITE (96” x 72”) 4:3 TRIPOD DALITE (96” x 96”) 1:1

Danh mục:

Mô tả

Màn hình 3 chân Tripod Dalite

STT MODEL THÔNG SỐ KỶ THUẬT
1 TRIPOD DALITE (60’’ x 60’’) 1:1 Đường chéo (diagonal) 84” Kích thước (dimensions) 1.52×1.52m
2 TRIPOD DALITE (70’’ x 70’’) 1:1 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions) 1.78×1.78m
3 TRIPOD DALITE (84” x 63”)  4:3 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions) 2.13×1.60m
4 TRIPOD DALITE (84” x 84”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.13×2.13m
5 TRIPOD DALITE (96” x 72”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.44×1.83m
6 TRIPOD DALITE (96” x 96”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 136” Kích thước (dimensions) 2.44×2.44m