Màn chiếu treo tường Wall Dalite

Màn chiếu treo tường Wall Dalite

Màn chiếu treo tường Wall Dalite WALL DALITE (60’’ x 60’’) 1:1 WALL DALITE (70’’ x 70’’) 1:1 WALL DALITE (84” x 63”) 4:3 WALL DALITE (84” x 84”) 1:1 WALL DALITE (96” x 72”) 4:3 WALL DALITE (96” x 96”) 1:1 WALL DALITE (120” x 90”) 4:3

Danh mục:

Mô tả

Màn hình treo tường Wall Dalite

STT MODEL                                                  THÔNG SỐ KỶ THUẬT
1 WALL  DALITE (60’’ x 60’’) 1:1 Đường chéo (diagonal) 84 Kích thước (dimensions) 1.52×1.52m
2 WALL DALITE (70’’ x 70’’) 1:1 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions) 1.78×1.78m
3 WALL DALITE (84” x 63”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 100” Kích thước (dimensions) 2.13×1.60m
4 WALL DALITE (84” x 84”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.13×2.13m
5 WALL DALITE (96” x 72”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 120” Kích thước (dimensions) 2.44×1.83m
6 WALL DALITE (96” x 96”) 1:1 Đường chéo (diagonal) 136” Kích thước (dimensions) 2.44×2.44m
7 WALL DALITE (120” x 90”) 4:3 Đường chéo (diagonal) 150” Kích thước (dimensions) 3.05×2.25m