Nắp chụp và đầu gài chống thoát đầu RJ45 DINTEK (1601-00008)

Nắp chụp và đầu gài chống thoát đầu RJ45 DINTEK (1601-00008)

Nắp chụp và chốt gài chống thoát cho đầu RJ45 DINTEK (1601-00008) Giữ đầu mạng kết nối chặt Tránh tình trạng lỏng lẻo đầu mạng làm mất kết nối

Danh mục:

Mô tả

Nắp chụp và đầu gài chống thoát đầu RJ45 DINTEK (1601-00008)

– Giữ đầu mạng kết nối chặt
– Tránh tình trạng lỏng lẻo đầu mạng làm mất kết nối