Dây nhảy Patch cord Dintek CAT6, CAT6A UTP/FTP (0.5m,1m,1.5m,2m,3m,5m)

Dây nhảy Patch cord Dintek CAT6, CAT6A UTP/FTP (0.5m,1m,1.5m,2m,3m,5m)

Dây nhảy Patch cord Dintek CAT6, CAT6A UTP/FTP (0.5m,1m,1.5m,2m,3m,5m) Patch Cord UTP Cat.6, 2 đầu đúc RJ45; Patch Cord UTP Cat.6A F/UTP 10Gigabit, 2 đầu đúc RJ45.

Danh mục:

Mô tả

Dây nhảy Patch cord Dintek CAT6, CAT6A UTP/FTP (0.5m,1m,1.5m,2m,3m,5m)

– Patch Cord UTP Cat.6, 2 đầu đúc RJ45.

– Patch Cord UTP Cat.6A F/UTP 10Gigabit, 2 đầu đúc RJ45.

1201-06090Patch Cord UTP Cat.6, 0.5m, 2 đầu đúc RJ45, Gray – DINTEK
1201-06033Patch Cord UTP Cat.6, 1.0m, 2 đầu đúc RJ45, Gray – DINTEK
1201-04034Patch Cord UTP Cat.6, 1.5m, 2 đầu đúc RJ45, Gray – DINTEK
1201-0421XPatch Cord UTP Cat.6, 2.0m, 2 đầu đúc RJ45, Gray, Yellow – DINTEK
1201-041XXXPatch Cord UTP Cat.6, 3.0m, 2 đầu đúc RJ45, Blue, Yellow – DINTEK
1201-04050Patch Cord UTP Cat.6, 5.0m, 2 đầu đúc RJ45, Gray – DINTEK
1201-06090Patch Cord UTP Cat.6A 10Gb, 0.5m, 2 đầu đúc RJ45, Gray – DINTEK
1201-06033Patch Cord UTP Cat.6A 10Gb, 1.0m, 2 đầu đúc RJ45, Gray – DINTEK
1201-06036Patch Cord FTP Cat.6A 10Gb, 2.0m, 2 đầu đúc RJ45, Gray – DINTEK
1201-06003Patch Cord UTP Cat.6A 10Gb, 3.0m, 2 đầu đúc RJ45, Gray – DINTEK