Dây nhảy Patch cord Dintek CAT6, CAT6A UTP/FTP (0.5m,1m,1.5m,2m,3m,5m)

Dây nhảy Patch cord Dintek CAT6, CAT6A UTP/FTP (0.5m,1m,1.5m,2m,3m,5m)

Dây nhảy Patch cord Dintek CAT6, CAT6A UTP/FTP (0.5m,1m,1.5m,2m,3m,5m) Patch Cord UTP Cat.6, 2 đầu đúc RJ45; Patch Cord UTP Cat.6A F/UTP 10Gigabit, 2 đầu đúc RJ45.

Danh mục:

Mô tả

Dây nhảy Patch cord Dintek CAT6, CAT6A UTP/FTP (0.5m,1m,1.5m,2m,3m,5m