Power supplies IBM/ Nguồn Server IBM

Power supplies IBM/ Nguồn Server IBM

94Y6667 IBM System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply
Danh mục:

Mô tả

Power supplies dành cho máy chủ Server IBM

Link check sự tương thích của Power supplies với Server IBM: Check here

94Y5974 IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply
94Y6668 IBM System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply
94Y6669 IBM System x 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply
94Y6667 IBM System x 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply