vpp- Băng keo nhựa màu 5F – Color plastic tape 5cm