vpp- Bút bi Thiên Long ( đen) – Ball- point pen(black)