vpp-Mực lông dầu màu xanh – Refill ink for permanent marker blue