vpp-Mực lông bảng màu xanh – Refill ink for whiteboard marker blue