vpp- Thẻ + Dây nhân viên văn phòng – Plastic Staff card holder