Các thành phần chính và ứng dụng trong hội nghị truyền hình

1. HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH LÀ GÌ

Hội nghị truyền hình là giải pháp truyền tải âm thanh, hình ảnh giữa hai hay nhiều địa điểm từ xa kết nối qua đường truyền mạng IP theo thời gian thực, giúp các địa điểm cùng đồng thời liên lạc hai chiều như đang trong cùng một phòng họp.

 

2. LỢI ÍCH CỦA HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

– Giảm thời gian, rủi ro di chuyển

– Tiết kiệm kinh phí tổ chức

– Thực hiện được nhiều địa điểm khác nhau

– Nhanh chóng tổ chức các cuộc họp

– Chế độ bảo mật thông tin cao

 

3. ỨNG DỤNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

– Hội thảo truyền hình nhiều điểm cùng lúc với nhau.

– Chia sẻ dữ liệu, thông tin, tài liệu với các văn phòng, nhân viên.

– Họp với công ty mẹ & công ty thành viên với khách hàng…

– Đào tạo, dạy học từ xa

– Chuẩn đoán từ xa (trong ngành Y tế).

 

4CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA HNTH

– Thiết bị đầu cuối HNTH (VCS – Video Conferencing System).

– Thiết bị điều khiển đa điểm (MCU – Multipoint Control Unit).

– Hệ thống âm thanh, hiển thị (Tivi, máy chiếu, loa, âm thanh hội thảo thiết bị điều khiển khác ..v.v.)

– Hệ thống mạng truyền dẫn hỗ trợ HNTH.

 

5. CÁC DẠNG KẾT NỐI HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

– Hội nghị truyền hình điểm tới điểm (point – to – point)

 

– Hội nghị truyền hình đa điểm (Multipoint)

 

6. QUI MÔ PHÒNG HỌP

Xét về qui mô phòng họp. Ta có thể chia thành các dạng như sau:

– Hội nghị truyền hình cá nhân (dành cho một người)

 

– Hội nghị truyền hình dành cho phòng họp vừa và nhỏ

 

– Hội nghị truyền hình dành cho phòng họp lớn, hội trường.