Bộ dụng cụ thi công cáp quang Dintek (6106-02003)

Bộ dụng cụ thi công cáp quang Dintek (6106-02003)

Bộ dụng cụ thi công cáp quang Dintek (6106-02003) Bộ dụng cụ thi công cáp quang thủ công Dintek Taiwan được ứng dụng trong trường hợp xử lý cáp quang với quy mô nhỏ. Phù hợp với các tính năng hàn nối cáp quang cho media converter, camera với khối lương hàn nối ít.

Danh mục:

Mô tả

Bộ dụng cụ thi công cáp quang Dintek (6106-02003)

– Professional Fiber Tool Kit, for ST/SC, include Microscope

–  Fiber continuity tester, Stripper, A/B fast epoxy glue, ST & SC polish disc, Glass working pad, Wipe paper, Kevlar cutter, Crimp tool, Cleaser, Rubber working pad

–  200x Microscope x 1 • Light pen x 1 • Syringe x 1 • Carbide scribe x 1 • Stripper x 1 • A/B fast epoxy glue x 1 • ST & SC polish disc x 1 • Glass working pad x 1 • Wipe paper x 3 • Kevlar cutter x 1 • Crimp tool x 1 • Cleanser x 1 • Rubber working pad x 1 • 6um/1um/0.05um diamond polish film x 1 • Sản xuất tại Taiwan.

–  Sản phẩm được ứng dụng trong trường hợp xử lý cáp quang với quy mô nhỏ. Phù hợp với các tính năng hàn nối cáp quang cho media converter, camera với khối lương hàn nối ít.