Kềm bấm đầu sợi quang đa năng COMMSCOPE (492783-1)

Kềm bấm đầu sợi quang đa năng COMMSCOPE (492783-1)

Kềm bấm đầu sợi quang đa năng COMMSCOPE (492783-1) AMP PRO-CRIMPER III Die Set, LightCrimp Plus & LightCrimp SC (DIESET FRONT & REAR LCRIMPPLUS)

Danh mục:

Mô tả

Kềm bấm đầu sợi quang đa năng COMMSCOPE (492783-1)

–          COMMSCOPE PRO-CRIMPER III Die Set, LightCrimp Plus & LightCrimp SC (DIESET FRONT & REAR LCRIMPPLUS).

–          Kềm bấm đầu sợi quang đa năng COMMSCOPE dùng bấm loại đầu quang LightCrimp Plus & LightCrimp SC hiệu suất cao nhất. Ngoài ra kềm bấm đầu đa năng còn có thể thay thế các die set khác nhau để bấm được các loại đầu như LC, ST hoặc LightCrimp SC, ST.

–          Đầu LightCrimp Plus đòi hỏi phải có sự chính xác tuyệt đối trong việc tuốt cáp, và cắt cáp (vì loại đầu này không cần mài).

–        Kềm bấm đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi về hiệu suất cũng như cách thức bấm COMMSCOPE đưa ra để hỗ trợ cho việc bấm đầu LightCrimp hoặc LightCrimp Plus.