Kềm tuốt chuyên dụng Dintek (6101-06001)

Kềm tuốt chuyên dụng Dintek (6101-06001)

Kềm tuốt chuyên dụng Dintek (6101-06001) Kèm tuốt chuyên dụng chuốt vỏ màu sợi quang trước khi hàn nối cáp quang

Danh mục:

Mô tả

Kềm tuốt chuyên dụng DINTEK (6101-06001)

Kềm tuốt chuyên dụng chuốt vỏ màu sợi quang trước khi hàn nối cáp quang.