Dụng cụ nhấn cáp dùng cho Keystone Jack Dintek E-Tool (6103-01005)

Dụng cụ nhấn cáp dùng cho Keystone Jack Dintek E-Tool (6103-01005)

Dụng cụ nhấn cáp dùng cho Keystone Jack Dintek E-Tool (6103-01005) E tool – dụng cụ nhấn cáp 1 lúc 5 đối vào Keystone Jack

Danh mục:

Mô tả

Dụng cụ nhấn cáp dùng cho Keystone Jack Dintek E-Tool (6103-01005)

–         E-Tool – dụng cụ nhấn cáp dùng cho Keystone Jack.