Giá tài liệu nhựa cứng 3 ngăn xám đứng Deli – 9845