Kệ cố định cáp cho patch panel 24 port Dintek (1499-00005)

Kệ cố định cáp cho patch panel 24 port Dintek (1499-00005)

Kệ cố định cáp cho patch panel 24 port Dintek (1499-00005) Patch panel Wire manager – kệ cố định cáp cho patch panel 24 port

Danh mục:

Mô tả

Kệ cố định cáp cho patch panel 24 port Dintek (1499-00005)

– Patch panel Wire manager.

– 19” Rear cable management.

– Sản xuất tại Taiwan.