Máy tính Casio JS 40B – 14 số màu hồng (chính hãng)