ODF khay trượt gắn rack 19

ODF khay trượt gắn rack 19

ODF KHAY TRƯỢT GẮN RACK 19” ( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)Vỏ thép sơn tĩnh điện : Việt Nam sx; Phụ kiện : China ODF 4FO ODF 6FO ODF 8FO ODF 12FO ODF 16FO ODF 24FO ODF 32FO ODF 36FO ODF 48FO ODF 60FO ODF 72FO ODF 96FO

Danh mục:

Mô tả

ODF  KHAY TRƯỢT GẮN RACK 19” ( đầy đủ phụ kiện, không bao gồm dây nối quang)

(function(){window['__CF$cv$params']={r:'70fe615d495981f9',m:'jEPSRNST.R_UqkbkBxqvswe6yHq2bPW2LPgHQGvILME-1653315082-0-AdGh079Jr4f0EyBvZRUc4SRzhb5QbHgamReCdeDBUk40CloBk9VwzNaCh30uRpMDXeRhGTZNke9Bug7WSHWYOzBH+kb6vy9ThK4Qi+Vn20FxKCB3dLkLpFvCLuYoxR5AmsoYbCUZqXsugTTxiSU1BUbKv0X1VNXkwi+ZJaqRt5NV',s:[0xc12911ce8f,0xfbb7d9c6d8],}})();
ODF 4FO
Vỏ thép sơn tĩnh điện : Việt Nam sx; Phụ kiện : China
ODF 6FO
ODF 8FO
ODF 12FO
ODF 16FO
ODF 24FO
ODF 32FO
ODF 36FO
ODF 48FO
ODF 60FO