Thanh quản lý cáp 24 port Dintek (2304-01003)

Thanh quản lý cáp 24 port Dintek (2304-01003)

Thanh quản lý cáp 24 port Dintek (2304-01003) Cable wire management – Thanh quản lý cáp 24 port

Danh mục:

Mô tả

Thanh quản lý cáp 24 port Dintek (2304-01003)

–       Thanh quản lý cáp 1U, lắp trên rack 19 inch.

–       Cable wire management.

–       Sản xuất tại Taiwan