Tùy chọn Power cho Server Dell

Tùy chọn Power cho Server Dell

Các tùy chọn nguồn (Single,Hot-plug, Deskside Power Cord,…) dành cho máy chủ Dell PowerEdge.

Danh mục:

Mô tả

Nguồn Power Cho Máy Chủ Server Dell PowerEdge

Nguồn R4Single,Hot-plug PS,550W,CK    (R430/R440)                2,760,000
Nguồn R3Single Hot Plug Power Supply 350W, Cust Kit (R330)                2,870,000
Nguồn R5,6,7750W Hotplug Redundant Power (T6,R5,R6,R7)                3,830,000
Nguồn T4Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 495W,CusKit (T430/T440)                3,310,000
Riser cho R440Riser 1x PCIe x16                   610,000
Riser cho R440 (2CPU)Riser 2x PCIe x8                   830,000
Cáp nguồn TowerKit – Deskside Power Cord, 220V,1.8M (Indonesia, Laos, Pakistan, Vietnam)                   170,000
Cáp nguồn RackC13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 13 Feet (4m) Power Cord, North America,CusKit                   220,000