Tùy chọn Power cho Server Dell

Tùy chọn Power cho Server Dell

Các tùy chọn nguồn (Single,Hot-plug, Deskside Power Cord,…) dành cho máy chủ Dell PowerEdge.

Danh mục:

Mô tả

Nguồn Power Cho Máy Chủ Server Dell PowerEdge

Nguồn R4 Single,Hot-plug PS,550W,CK    (R430/R440)                 2,760,000
Nguồn R3 Single Hot Plug Power Supply 350W, Cust Kit (R330)                 2,870,000
Nguồn R5,6,7 750W Hotplug Redundant Power (T6,R5,R6,R7)                 3,830,000
Nguồn T4 Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 495W,CusKit (T430/T440)                 3,310,000
Riser cho R440 Riser 1x PCIe x16                    610,000
Riser cho R440 (2CPU) Riser 2x PCIe x8                    830,000
Cáp nguồn Tower Kit – Deskside Power Cord, 220V,1.8M (Indonesia, Laos, Pakistan, Vietnam)                    170,000
Cáp nguồn Rack C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 13 Feet (4m) Power Cord, North America,CusKit                    220,000