Đế hộp nổi cho mặt nạ hiệu SINO (1304-11003)

Đế hộp nổi cho mặt nạ hiệu SINO (1304-11003)

Hộp đế nổi cho mặt nạ 1, 2, 4 port hiệu SINO (1304-11003) – Wall Box – Hộp đế nổi cho mặt nạ 1,2,4 port, US type – In-wall box (U.S. type), 48×69.8×114 mm

Danh mục:

Mô tả

Hộp đế nổi cho mặt nạ 1, 2, 4 port hiệu SINO (1304-11003)

–         Wall Box – Hộp đế nổi cho mặt nạ 1,2,4 port, US type

–         In-wall box (U.S. type), 48×69.8×114 mm